نکات بهداشتی سلامت دهان و دندان | با چشمان بسته نخ دندان بکشید

فهرست مطالب

با چشمان بسته نخ دندان بکشید

اگر یاد بگیرید چطور بدون استفاده از آینه نخ دندان بکشید قادر خواهید بود داخل خودرو، پشت میز، روی تخت و قبل از قرارهای مهم این کار را انجام دهید. پس چند بسته نخ دندان بخرید تا همیشه داخل خودرو، کشوی میز، کیف پول و کیف دستی نخ دندان داشته باشید.

ساخت دندان مصنوعی در یک روز

در کوتاه ترین زمان دندان خود را تحویل بگیرید!