آیا استفاده از دندان‌های مصنوعی می‌تواند بر نحوه غذا خوردن و نوع مواد غذایی مصرفی تاثیر گذارد؟

فهرست مطالب

هنگامی که استفاده از دندان‌های متحرک  برای اولین بار آغاز می‌شود، احتمالاً لازم است غذا خوردن با تکه‌های کوچک و مواد غذایی نرم شروع شود تا به تدریج فرد بتواند به استفاده دندان‌های مصنوعی عادت نماید. علاوه بر این لازم است فرد در این شرایط از مصرف برخی غذاهای سفت یا چسبنده خودداری کند. به هر حال با آشنا شدن تدریجی بیمار با دندان‌های مصنوعی، بیمار می‌بایست توانایی عادی غذا خوردن خود را به دست آورده و از رژیم غذایی معمول خود استفاده نماید

 

ساخت دندان مصنوعی در یک روز

در کوتاه ترین زمان دندان خود را تحویل بگیرید!